Install or Update to Firefox 3.6

Tambahkan repository berikut pada /etc/apt/sources.list dengan akses root, kecuali untuk ubuntu 9.10.

Ubuntu 9.10 Karmic Koala

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-mozilla-daily/ppa

Ubuntu 9.04 Jaunty

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu jaunty main

deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu jaunty main

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu intrepid main

deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu intrepid main

Ubuntu 8.04 Hardy Heron

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-mozilla-daily/ppa/ubuntu hardy main

sesudah selesai menambahkan repository sekarang ketik perintah :

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 247510BE

sudo apt-get update

install firefox 3.6 dengan perintah :

sudo apt-get install firefox-3.6